Wat is Lasik (Laser Assisted in-Situ Keratomileusis)

Door middel van een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd. Het resultaat is dat u niet meer afhankelijk bent van uw bril of lenzen.

Sinds de LASIK-techniek begin negentiger jaren wereldwijd werd geïntroduceerd, is dit de meest gebruikte methode voor oogcorrectie. Door de jaren heen werd de LASIK-techniek voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Zij geldt tegenwoordig als een van de veiligste methodes om bijziendheid, verziendheid en cilinders te behandelen.

Een LASIK-operatie is vooral geschikt voor het behandelen van lage en gemiddelde vormen van bijziendheid en verziendheid.

Hoe werkt Lasik (Laser Assisted in-Situ Keratomileusis)

Elke LASIK-operatie begint ermee dat de behandelende arts het buitenste laagje van het hoornvlies los maakt, het zogenoemde flapje.

Bij de standaard LASIK-operatie wordt het flapje eerst met behulp van een chirurgisch mesje, het microkeratoom, in het hoornvlies gesneden. Bij de Femto LASIK-behandeling gebruikt men voor dit eerste deel van de operatie de FemtoSecond Intralase laser.
Het flapje wordt vervolgens voorzichtig opzij geklapt. Op die manier kunnen de dan vrij liggende, diepere lagen van het hoornvlies zonder problemen met de laser worden bewerkt.
Zodra de laserbewerking van het hoornvlies klaar is, wordt het flapje teruggelegd. Door de adhesiekrachten zuigt dit zich onmiddellijk vast en werkt dan als een natuurlijke pleister. De smalle snede in het hoornvlies geneest snel en veroorzaakt nauwelijks enige pijn.
Al na een paar uur is het gezichtsvermogen goed. Na een paar dagen is het gezichtsvermogen volledig hersteld.

Wat is een flapje?

Voor een flapje wordt een soort dekseltje gesneden van de buitenste laag het hoornvlies van het oog, dat het buitenste hoornvlies en het pijngevoelige epitheel omvat. De arts klapt dit dekseltje opzij. Zo kan hij zonder problemen de pijnongevoelige gebieden van het hoornvlies bewerken om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Als de behandeling klaar is, wordt het flapje weer teruggelegd. De adhesiekracht tussen de weefsels zorgt ervoor dat het zich als het ware vastzuigt en op zijn plaats blijft. Het flapje vergroeit slechts langzaam met het hoornvlies en kan in het eerste jaar ook nog worden opgetild door de arts. Toch is dit stevig genoeg om op zijn plaats te blijven zitten, omdat het vrijwel direct na de ooglaserbehandeling heel stevig is.

Alleen bij een sterke inwerking van buitenaf, bijv. bij een ongeluk bestaat de kans op verschuiving. Dit kan echter weer gecorrigeerd worden. Mocht binnen een jaar een nabehandeling noodzakelijk zijn, dan is het een voordeel dat men het bestaande flapje kan gebruiken en er meestal geen nieuw flapje hoeft te worden gesneden. In de meer dan 15 jaar ervaring met de standaard Lasik-behandeling is gebleken dat de meeste complicaties vooral optreden bij het snijden van het flapje. Zowel door het niet correct snijden als door infecties. Dit risico wordt bij de Femto LASIK-methode met de FemtoSecond Intralase laser die in 2001 werd geïntroduceerd en volledig computergestuurd wordt uitgevoerd, tot nagenoeg nul gereduceerd.