Voorwoord

Op deze hulp pagina wordt beschreven waar een artikel aan moet voldoen en hoe je deze samenstelt. Registreer jezelf om ook nieuwe artikelen te kunnen toevoegen en bijvoorbeeld afbeeldingen te uploaden. Dit gaat erg eenvoudig.

Let op, kopieer niet letterlijk teksten van internet. Google en andere zoekmachines vergelijken nieuwe teksten met al bestaande teksten. Bestaat een tekst al op een ander website, dan zullen de zoekmachines de nieuwe (zelfde) tekst negeren, waardoor je artikel dus niks toevoegt.

Standaard alinea opbouw

Hoe Het Werkt werkt met een standaard alinea opbouw, deze is hieronder beschreven:

Alinea 1. Wat is een… of Waarvoor een…
Het artikel begint altijd met de alinea Wat is… of Waarvoor een…. Wat is… wordt gebruikt als het over een ding gaat dat wordt beschreven, Waarvoor een… wordt gebruikt als er een bepaalde handeling of actie wordt beschreven. Voorbeelden hiervan zijn Wat is een wiel of Waarvoor een gloeilamp vervangen.

Probeer deze eerste alinea antwoord te geven op de vijf W’s:

  1. Wat: Wat is het onderwerp.
  2. Waarvoor: Wat is de functie of het doel van het onderwerp.
  3. Wie: Wie heeft het onderwerp uitgevonden. (alleen bij Wat is een…)
  4. Waar: Waar komt het onderwerp vandaan in geografische zin. (alleen bij Wat is een…)
  5. Wanneer: Datum van uitvinding, ontdekking, ontwikkeling. (alleen bij Wat is een…)

Alinea 2. Hoe werkt…
De tweede alinea begint met Hoe werkt… Hierin ga je daadwerkelijk uitleggen hoe het onderwerp werkt. Hierbij kunnen meerdere/veel subalinea’s mogelijk zijn. HoeHetWerkt gaat verder dan andere websites met informatie over hoe iets werkt, het is dus zorg dat deze alinea zo volledig mogelijk wordt. Dit kan door jou zelf worden gedaan, of later door andere gebruikers worden aangevuld. Gebruik van afbeeldingen om je onderwerp duidelijk te maken wordt erg op prijs gesteld.

Alinea 3. Goed om te weten
De derde alinea is Goed om te weten. Deze alinea is te gebruiken als er eventueel dingen zijn die handig zijn om te weten rondom het onderwerp. Iets waar je rekening mee moet houden, een advies, of een handig weetje.

Alinea 4. Links
In de vierde alinea kun je eventueel interne of externe links aangeven die iets toevoegen over het onderwerp. Bijvoorbeeld links naar uitvinders van het onderwerp, of instanties die meer informatie geven.

Alinea 5. Bronnen
In alinea vijf kun je de eventueel gebruikte bronnen aangegeven. Probeer zo min mogelijk bronnen te gebruiken, en zoveel mogelijk in eigen woorden te schrijven.