Wat is een energielabel (woningen)

Duurzaam omgaan met energie betekent aan de ene kant het opwekken van schone energie uit hernieuwbare bronnen. Aan de andere kant is het van belang om energie te besparen. Het energielabel is een middel om consumenten in één oogopslag te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto’s en woningen. Hiermee zijn consumenten in staat om zuinige aankopen te onderscheiden van onzuinige.

Hoe werkt een energielabel (woningen)

Met het energielabel woningen is in één oogopslag te zien of een woning zuinig of onzuinig is. Het energielabel is een maatregel van het Ministerie van VROM. Verkopers en verhuurders in Nederland zijn per 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. Het energielabel kan alleen worden toegekentdoor een erkent adviseur. Het energielabel woningen is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis. Woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een nieuwe woning is het daarom van belang betrouwbare informatie te hebben over de energiekwaliteit van een woning. U ziet met het energielabel in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is. Zuinige woningen zouden makkelijker verkocht of verhuurd moeten worden, en worden daardoor dus meer waard zijn. Dat is een extra reden om te investeren in energiebesparing. En energie besparing is nodig in de strijd tegen klimaatverandering.

Een maatregel van het Ministerie van VROM

Het energielabel is een maatregel van het Ministerie van VROM. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken.

Per 1 januari 2008

Verkopers en verhuurders in Nederland zijn per 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder. Het energielabel woningen is maximaal 10 jaar geldig. Huizen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel. Deze zijn al energiezuinig gebouwd.

Hoe een energielabel woningen werkt

Het energielabel woningen gaat over maatregelen waarmee u flink wat energie kan besparen, zoals isoleren en het vervangen van de verwarmingsinstallatie. U neemt deze maatregelen vaak bij een verbouwing of renovatie van uw woning. Daarnaast kunt u ook op andere manieren aan de slag met energiebesparing, zonder te investeren of met een kleine investering. Het energielabel woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparaten. Het geeft met letters (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energie zuinig of onzuinig een huis is. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig. Waar wordt het energielabel nou op gebaseerd? De adviseur komt langs en maakt een optelsom van de totale isolatie van uw huis, zoals het dak, de muren, de vloeren en de ramen. Ook wordt gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties. Denk aan warm water, ventilatie en verwarming.

Maatregelen

Op de achterkant van het energielabel woningen staan maatregelen om uw huis energiezuiniger te maken, zoals isolatie en een zuinige Cv-ketel.

Energieklasse meewegen bij koop of huur

Kopers en huurders kunnen bij hun besluit om een woning te aanvaarden de energieklasse meewegen. Een A-label woning zal leiden tot in verhouding lagere energielasten. Als het huis energie onzuinig is kunnen kopers en huurders allerlei maatregelen nemen om het huis energiezuiniger te maken.

Alleen erkende adviseurs

Alleen erkende adviseurs mogen een energielabel toekennen. Daarvoor komt hij langs en doet hij een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt hij het energielabel vast. Ze hebben daar een speciale opleiding voor gehad. U kunt dat vergelijken met de APK-keuring van auto’s, dat mag ook niet zomaar iemand doen.

De kosten

De adviseur mag zelf de prijs bepalen. Vraag daarom bij meerdere adviseurs vooraf een prijsopgave. De prijs zal afhankelijk zijn van het huis. In een groot huis zal een adviseur over het algemeen langer bezig zijn dan in een klein huis. De meeste bedrijven vragen momenteel rond de 200 Euro voor een label. Voor appartementen kan een adviseur het hele complex in een keer bekijken en per appartement een relatief goedkoop energielabel afgeven. Dit regelt u bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren.