Wat is een actuator

Een actuator is een toestel dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving.

Hoe werkt een actuator

Een volledig systeem om iets te controleren en te reageren op deze waarnemingen bestaat uit de volgende drie onderdelen.

  • Sensor: dit is de ingang van het systeem, er wordt hier door middel van een mechanisme een waarneming gedaan. Deze waarneming kan bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur zijn. De uitgang van dit onderdeel kan een analoog of een digitaal signaal zijn.
  • Regelaar: Veelal wordt dit gedaan door een microprocessoren of digitale signaal processoren, welke met digitale waarden werken.
  • Actuator: hier wordt de uiteindelijke beslissing analoog of digitaal uitgevoerd.
   Een voorbeeld om het bovenstaande stappenproces te verduidelijken: Stel men heeft een systeem dat instaat om de verwarming van een lokaal te sturen. Men wenst dat bij een temperatuur van lager dan 20°C, de verwarming wordt ingeschakeld. En bij hoger dan 25°C wordt de verwarming uitgeschakeld.
 1. Als sensor van een systeem maakt men gebruik van een thermistor, dit is een elektronische component waarvan de weerstand zal verschillen naargelang de warmte van de omgeving. Door het gebruik van een brug van Wheatstone kan men een analoog signaal bekomen dat de temperatuur voorstelt.
 2. Vervolgens wordt dit analoog signaal door een A/D converter gestuurd. Op deze wijze hebben we niet langer met Ampère of Volt te maken maar met binaire of digitale waarden.
 3. De processor kan deze digitale waarde(n) dan vergelijken met de gewenste waarden. Indien de temperatuur die door de sensor (thermistor) is waargenomen onder 20°C ligt, zal de processor bijvoorbeeld een digitaal signaal uitsturen met de waarde ‘1’ om aan te duiden dat de verwarming moet worden ingeschakeld. Indien de processor tot de conclusie komt dat de temperatuur boven 25°C ligt, zal hij dan bijvoorbeeld een digitaal signaal met waarde ‘0’ uitsturen.
 4. Het is aan de D/A converter om de digitale uitgang van het processorblok, het signaal met waarde ‘1’ of ‘0’, om te zetten naar een analoog signaal waarmee we de actuator kunnen aansturen.
 5. Als laatste element in de keten krijgen we een actuator. In dit geval kan de actuator bijvoorbeeld een schakelaar zijn om het aan- of uitschakelen van de verwarming te regelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van een relais.De werking van een actuator is zoals merkbaar tegengesteld aan deze van een sensor. Een sensor zal de omgeving waarnemen en zijn bevinden versturen, een actuator zal echter gebruik maken van een signaal om zijn omgeving te beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan onrechtstreeks zijn, een schakelaar om de verwarming te regelen zoals hierboven, of zoals bij een luidspreker een membraan laten trillen om geluidsgolven te produceren.