World Wide Web

Wat is het World Wide Web

Alhoewel de termen ‘World Wide Web’ en ‘Internet’ vaak als elkaars synoniem worden gebruikt, zijn het eigenlijk twee verschillende dingen. Het World Wide Web is een van de vele toepassingsmogelijkheden die ontstonden toen het internet beschikbaar kwam.

Hoe werkt het World Wide Web

In grote lijnen:

Je typt het adres van een website in je webbrowser in
De webbrowser zoekt het IP-nummer van deze website op
De browser stuurt een verzoek om een pagina naar de webserver
De webserver zendt de gevraagde pagina terug naar je webbrowser
De webbrowser toont de pagina op je scherm
Adres van een website
Stel dat je gehoord of gelezen hebt over een website, en je wilt die bekijken. Je opent je webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer) en voert het adres in dat je gehoord hebt. Bijvoorbeeld: www.hoehetwerkt.nl. Zo’n adres heet officieel een URL, dat is een afkorting voor het engelse begrip Uniform Resource Locator. Zodra je op de Enter toets drukt gaat je web browser aan het werk om de website op je scherm te tonen.

Allereerst zet de webbrowser de tekens http:// voor het adres. Het volledige adres wordt dan ook http://hoehetwerkt.nl. De reden dat de tekens http:// worden gebruikt is dat het zeer waarschijnlijk is dat je de website wilt opzoeken via het HTTP protocol. Er zijn ook andere protocollen.

IP-nummer van een website

Alle computers op het internet hebben een eigen uniek nummer, het zogenaamde IP-nummer. Omdat het niet handig is om zo’n nummer te onthouden kan de eigenaar van de computer een domein naam aanvragen en deze aan het nummer laten koppelen.

De webbrowser moet het adres van de website die je hebt ingevoerd nu dus gaan omzetten in het IP-nummer van de website. Daarom gaat de web browser contact maken met de DNS-server van je internet aanbieder. DNS is een afkorting voor het engelse begrip Domain Name System. Als dit contact tot stand is gebracht vraagt de webbrowser de DNS-server om het IP-nummer dat hoort bij het adres van de website. Als het adres bestaat, krijgt de webbrowser vrijwel onmiddelijk antwoord, in de vorm van het gevraagde IP-nummer.

Het adres (de URL) van de website is dus een roepnaam voor het IP-nummer van die website. Voorbeeld: het adres www.hoehetwerkt.nl staat voor het IP-nummer 81.26.212.226.

Verzoek aan de webserver

De webbrowser weet nu het IP-nummer van de website die je wilt bekijken. Er wordt een verzoek gestuurd naar dit IP-nummer, om de webpagina die bij deze website naar je eigen webbrowser terug te sturen. In dit verzoek staat uiteraard ook het IP-nummer van je eigen computer, anders kan de website het antwoord niet naar de juiste plaats terugsturen. Over de manier waarop dit verzoek over het internet wordt getransporteerd kun je meer lezen op de pagina over de technische werking van het internet.

Antwoord van de webserver

De webserver ontvangt het verzoek van de webbrowser, en stelt een bestand samen dat vervolgens wordt teruggestuurd naar de webbrowser.

Afbeelden van de website door de browser

De webbrowser interpreteert het bestand dat binnenkomt en toont het op het scherm van je computer. Je ziet nu een webpagina.