Creditcard

Wat is een creditcard

Een creditcard is een pas waarmee aankopen kunnen worden gedaan waarbij de gebruiker achteraf moet betalen, in tegenstelling tot een betaalkaart (debetkaart), waarbij het bedrag direct van de rekening wordt afgeschreven.

Hoe werkt een creditcard

Voor een kaarthouder is het gebruik van een credit card meestal erg eenvoudig. Na het besluit om een bepaalde product te kopen zal de verkoper (een winkelier, tankstation of ander soort ondernemer) de credit card door een kaartlezer halen. De kaartlezer leest de magnetische strip op de achterkant van de kaart en weet op die manier het nummer van de credit card. De kaartlezer is meestal gekoppeld aan de kassa van de verkoper. Vanuit de kassa wordt het bedrag van de besteding bekend, en vervolgens zoekt het systeem via een elektronisch netwerk (telefoon, vaste lijnen of internet) contact met het computersysteem van de credit card maatschappij. Het credit card nummer en het te besteden bedrag wordt doorgegeven, met daarbij in feite de vraag of de credit card maatschappij akkoord gaat. Als dat zo is wordt de transactie afgerond en wordt er bij de verkoper een bonnetje afgedrukt. In de meeste gevallen zal de verkoper de klant vragen om dit bonnetje te ondertekenen. De klant krijgt ook nog een eigen exemplaar van het bonnetje mee.

De winkelier krijgt het bedrag dat door de klant is besteed van de credit card maatschappij, overigens meestal na aftrek van enkele procenten (de credit card maatschappij gebruikt dit als vergoeding voor de kosten).

Aan het eind van elke maand stuurt de credit card maatschappij de klant een maandoverzicht waarop alle bestedingen van die maand staan vermeld. De klant moet vervolgens het totaalbedrag van het overzicht aan de credit card maatschappij betalen.

Voordelen en nadelen van een credit card

Voor een ondernemer zitten er voordelen aan het gebruik van een credit card, zeker ten opzichte van het zelf afgeven van krediet aan zijn afnemers. De ondernemer krijgt namelijk van de credit card maatschappij vrijwel onmiddellijk zijn geld. Er is echter (meestal) ook een nadeel, want de credit card maatschappij vraagt vaak een gedeelte (enkele procenten) van de omzet van de ondernemer. Vooral voor besteding van kleine bedragen die de klant ook wel op een andere manier zou kunnen betalen (contant) is deze vergoeding in verhouding nogal hoog.

Voor de klant zijn er ook voordelen van het gebruik van een credit card. De klant kan iets kopen zonder contant geld op zak, waarbij de credit card er garant voor staat dat de winkelier toch zijn geld krijgt. Een ander voordeel kan zijn dat de bestedingen met de credit card vervolgens in een aantal termijnen betaald kan worden aan de credit card maatschappij. Het nadeel van een credit card (en de reden dat het woord ‘krediet’ in de naam voorkomt) is het feit dat de klant rente betaald aan de credit card maatschappij, zolang er nog een onbetaald bedrag open staat. En die rente is vaak vele malen hoger dan de rente op een ‘gewone’ lening bij een bank.

De geschiedenis van de credit card

Rond 1920 begonnen hotels in de Verenigde Staten met het uitgeven van kaartjes waarmee hun klanten op krediet bestedingen konden doen. De klant kon met het kaartje aan de hotelbalie laten zien dat het hotel hem of haar kredietwaardig vond. Later gingen ook oliemaatschappijen kredietkaarten uitgeven, waarmee de klanten brandstof op krediet konden kopen. Het ging in al deze gevallen om een kredietkaart die voor één bedrijf (hotel, hotelketen of oliemaatschappij) geldig was. Het bedrijf stuurde zelf een factuur aan de klant en zorgde voor de inning van deze factuur.

In 1950 begon Diners Club met een algemeen bruikbare kredietkaart, die dus gebruikt kon worden bij meerdere winkels en bedrijven. De kaarthouder betaalde een klein bedrag per jaar voor het gebruik van de kaart, en kreeg meestal elke maand een nota voor de bestedingen met de kaart. Diners Club zorgde er dan voor dat de winkeliers of bedrijven hun geld kregen. In 1958 werd American Express opgericht, een andere grote credit card maatschappij.

De nummers op een credit card

Elke credit card heeft een uniek nummer. Dit nummer is opgebouwd volgens een standaard werkwijze die door bijna alle credit card maatschappijen wordt gebruikt, ANSI Standard X4.13-1983. Het nummer van de credit card bestaat uit maximaal vier blokjes van elk maximaal vier cijfers.

Het eerste cijfer geeft aan om welk soort credit card het gaat:

  • 3 = American Express (37) of Diners Club (38)
  • 4 = Visa
  • 5 = MasterCard
  • 6 = Discover Card

Elke soort credit card gebruikt een eigen indeling van het credit card nummer.

  • Bij American Express volgen na de getallen 37 nog 13 cijfers. Op plaats 5 tot en met 11 staat daar het rekeningnummer. Op plaats 12 tot en met 14 staat het kaartnummer, gebruikt wanneer er op één rekening meer dan één credit card is uitgegeven. Op plaats 15 staat tenslotte een controlegetal, waarmee gecontroleerd kan worden of het credit card nummer klopt.
  • Visa gebruikt plaats 2 tot en met 6 voor het ‘banknummer’, want Visa is een credit card die wordt gebruikt door een groep van samenwerkende banken. Plaats 7 tot en met 12 (of soms plaats 7 tot en met 15) zijn het rekeningnummer, en op plaats 16 staat het controlegetal.
  • MasterCard, ook een credit card van een groep van samenwerkende banken, heeft op plaats 2 een banknummer. De lengte van het banknummer is afhankelijk van het cijfer op plaats 2. Dat kan een 1, 2, 3 of 4 zijn. Het banknummer begint dan eigenlijk op plaats 3 en is 1, 2, 3 of 4 cijfers lang. De cijfers na het banknummer, tot en met plaats 15, zijn samen het rekeningnummer, en op plaats 16 staat tenslotte het controle getal.