Wat is een auto verzekering

Wat belangrijk is om te weten, is dat bij een (nieuwe) auto ook een autoverzekering hoort. Ongeacht de leeftijd van uw auto, het verzekeren van uw auto is wettelijk verplicht.

Hoe werkt auto verzekering

De leeftijd van de auto kan wel bepalen welke soort verzekering bij uw auto past. Er bestaan drie varianten van de autoverzekering, deze zijn:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
WA + Beperkt Casco
WA + Volledig Casco (All risks dekking)
De WA variant is de minimale dekking waartegen een auto verzekerd dient te worden.

Dekkingsvarianten

Hieronder een uitleg over de drie varianten van de autoverzekering.

Variant 1: WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Wanneer u in bezit bent van een motorvoertuig, bent u wettelijk verplicht om dit voertuig te verzekeren met een WA-verzekering. Hiermee verzekert u de schade die u met uw auto onverhoopt toebrengt aan personen of eigendommen.

De WA-verzekering biedt geen dekking bij schade aan uw eigen auto. Deze verzekering is zeer geschikt wanneer uw auto 10 jaar of ouder is.

Variant 2: WA + Beperkt Casco

Met de WA + Beperkt Casco variant verzekert u zich naast het aanrichten van schade aan derden ook tegen een aantal schades van buitenaf. Hierbij kunt u denken aan brand, diefstal, ruitbreuk, storm en hagel en aanrijding met wild.

Deze variant is zeer geschikt wanneer uw auto 4 tot 8 jaar oud is.

Variant 3: WA + Volledig Casco (All risks dekking)

Met de WA + Volledig Casco ofwel All Risks dekking verzekert u zich, naast de verplichte WA-dekking, ook tegen schade aan zowel uw eigen auto en eigendommen evenals schade aan de auto en eigendommen van de derde. Ongeacht de schuldige, worden de kosten vergoedt.

Deze variant is zeer geschikt wanneer uw auto 5 jaar of jonger is.

Aanvullende dekkingen

Een autoverzekering alleen biedt in sommige gevallen niet voldoende dekking, u hebt bijvoorbeeld geen dekking op geschillen die ontstaan bij het deelnemen aan het verkeer of wanneer één van uw passagiers iets overkomt.

Daarom bestaan er aanvullende dekkingen zodat u extra zekerheid hebt bij het deelnemen aan het verkeer. Hieronder vindt u een nadere toelichting met betrekking tot deze dekkingen.

Rechtsbijstandverzekering (R.B)

U, als verkeersdeelnemer, loopt altijd het risico om in een verkeersongeluk verwikkeld te raken. Daarbij kunnen de kosten van materiële en/of letselschade enorm oplopen.

In sommige gevallen krijgt u ook geen schadevergoeding van uw verzekeraar of van de verzekeraar van de wederpartij. In veel van deze gevallen zal u er zelf voor moeten zorgen dat u uw recht krijgt.

Ongevallenverzekering Inzittenden (O.V.I)

De Ongevallenverzekering Inzittenden (O.V.I) is een aanvullende dekking op de autoverzekering. Deze verzekering geeft uw gezin en/of passagiers de zekerheid van een uitkering, wanneer u en/of uw passagiers onverhoopt komt te overlijden of blijvend invalide raakt door toedoen van een ongeval. U krijgt dan een uitkering gebaseerd op een van tevoren vastgesteld verzekerd bedrag.

Daarnaast is deze aanvullende verzekering bedoeld om persoonlijke kosten van de bestuurder als gevolg van een ongeval te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan een inkomensverschil bij blijvende invaliditeit, (extra) kinderopvang of huishoudelijke hulp. Indien nodig keert deze verzekering ter compensatie van de persoonlijke kosten levenslang uit.

No-claim beschermer

U heeft jaren schadevrij gereden en dan opeens gebeurt het, een aanrijding en ook nog uw eigen schuld. Normaal valt u terug op de Bonus/Malus-ladder en dit gaat ten koste van uw opgebouwde no-claim korting. Daarvoor hebben verzekeraars een no-claim beschermer in het leven geroepen waarbij u één schadeclaim per jaar kunt permitteren, zonder dat u inlevert aan uw huidige premiekorting.

De no-claim bescherming treedt in werking vanaf een bepaalde Bonus/Malus-trede, deze treden verschillen per verzekeraar. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen voor meer informatie betreffende de Bonus/Malus-ladder.

Voorbeeld van de no-claim beschermer

Een familie uit Amsterdam heeft in 2007 een Volkswagen Bora gekocht voor € 25.300,-. Begin van dit jaar kreeg de man een aanrijding met een andere auto door eigen schuld, waarbij de schade aan de auto aanzienlijk was. Gelukkig had de man een autoverzekering met no-claim beschermer afgesloten.

De man had 7 schadevrije jaren en 75% no-claim korting opgebouwd. Zijn premie blijft volgend jaar gelijk omdat hij geen terugval heeft door de no-claimbeschermer. Had hij de no-claimbeschermer niet gehad, dan was hij naar 50% no-claim terug gevallen en zou het hem 4 jaar kosten om weer op de oude korting van 75% uit te komen. Hierdoor bent u bij een ongeval altijd verzekerd tegen een terugval van de no-claimkorting.

Hoe werkt de Bonus/Malus-regeling?

Algemeen
Voor de autoverzekering maken nagenoeg alle verzekeraars gebruik van een Bonus/Malus-regeling (Bonus/Malus is afkomstig uit het Latijns en staat voor Goed en Slecht). Deze regeling wil dus zeggen dat goede rijders beloond worden met korting en rijders met schade aan korting moeten inleveren. De Bonus/Malus-korting wordt ook wel de no-claim korting genoemd.

No-claim beschermer

Een schade kan natuurlijk compleet uit uw handen liggen en daarom hebben verzekeraars een no-claim beschermer in het leven geroepen waarbij u zich één schade per jaar ken permitteren zonder dat u aan korting inlevert.

Bonus/Malus-ladder

Om de korting of toeslag te bepalen, hebben de verzekeraars een Bonus/Malus-ladder ontwikkeld, waarbij de trede’s jaarlijks wordt beklommen zolang u geen schade maakt. U kunt in de onderstaande voorbeeldladder zien hoe korting u opbouwd door de jaren heen en wat uw terugval is bij een bepaald aantal schadegevallen. Stel dat u op b/m trede 9 zit en u claimt voor de eerste keer, daalt u naar b/m trede 7 en uw korting verandert van 40% naar 35%.

Ons advies luidt dan ook dat u een schadeclaim goed moet overdenken, vooral wanneer u al hoog op de Bonus/Malus-ladder zit. Bij een ‘kleine’ schade kunt u er in dit geval beter voor kiezen om de kosten zelf te betalen. Zet daarom uw kosten af tegen de hoeveelheid korting dat u hebt opgebouwd bij uw verzekeraar en beslis aan de hand daarvan of een schadeclaim rendabel is.